จองตั๋วรถทัวร์
ตรวจสอบสถานะการจอง

กรุณาระบุรหัสการจองและหมายเลขโทรศัพท์
 
รหัสการจอง
หมายเลขโทรศัพท์


หมายเหตุ

  • สถานะการชำระเงิน จะถูกปรับปรุงภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากท่านชำระเงินแล้ว

  • หากท่านลืมรหัสการจอง กรุณาติดต่อ Call Center โทร 02269 6999
949 ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (จุดจอด ภูเก็ต , พังงา , กระบี่ , สุราษฎร์ธานี ,กรุงเทพมหานคร)
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
1
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2
ภูเก็ต
จุดจอดเทพกระษัตรี
3
ภูเก็ต
จุดจอดสะปำ
4
ภูเก็ต
จุดจอดท่าเรือ
5
ภูเก็ต
จุดจอด อ.ถลาง
6
ภูเก็ต
ป้อมตำรวจเมืองใหม่
7
ภูเก็ต
ด่านตรวจท่าฉัตรไชย
8
พังงา
บขส. โคกกลอย
9
พังงา
จุดจอดแยก ต.กะไหล
10
พังงา
จุดจอด ต.กระโสม
11
พังงา
จุดจอดแยกพังงา (สามแยกวังหม้อแกง)
12
พังงา
จุดจอด อ.ทับปุด
13
พังงา
จุดจอดร้านอาหารลูกหมี
14
กระบี่
จุดจอดบ้านเขาต่อ
15
สุราษฎร์ธานี
จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน
16
กรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)