จองตั๋วรถทัวร์
ตรวจสอบสถานะการจอง

กรุณาระบุรหัสการจองและหมายเลขโทรศัพท์
 
รหัสการจอง
หมายเลขโทรศัพท์


หมายเหตุ

  • สถานะการชำระเงิน จะถูกปรับปรุงภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากท่านชำระเงินแล้ว

  • หากท่านลืมรหัสการจอง กรุณาติดต่อ Call Center โทร 02269 6999
63 ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) (จุดจอด ภูเก็ต , พังงา , ระนอง ,กรุงเทพมหานคร)
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
1
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2
พังงา
จุดจอด อ.ท้ายเหมือง
3
พังงา
จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว
4
พังงา
จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง
5
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
6
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
7
กรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)