จองตั๋วรถทัวร์
ตรวจสอบสถานะการจอง

กรุณาระบุรหัสการจองและหมายเลขโทรศัพท์
 
รหัสการจอง
หมายเลขโทรศัพท์


หมายเหตุ

  • สถานะการชำระเงิน จะถูกปรับปรุงภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากท่านชำระเงินแล้ว

  • หากท่านลืมรหัสการจอง กรุณาติดต่อ Call Center โทร 02269 6999
63 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) (จุดจอด กรุงเทพมหานคร , ระนอง , พังงา , ภูเก็ต)
ลำดับ
ชื่อจังหวัด
สถานี
1
กรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2
ระนอง
จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ
3
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี
4
พังงา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า
5
พังงา
จุดจอดบ้านบางม่วง
6
พังงา
จุดจอดบ้านน้ำเค็ม
7
พังงา
จุดจอดบ้านบางสัก
8
พังงา
จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง
9
พังงา
จุดจอด ต.เขาหลัก
10
พังงา
จุดจอด ต.ลำแก่น
11
พังงา
จุดจอดบ้านทับละมุ
12
พังงา
จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว
13
พังงา
จุดจอด อ.ท้ายเหมือง
14
ภูเก็ต
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต